Pár riadkov o FINFIT, spol. s r.o.

Naše ciele, vízia a dôvody, prečo práve s nami

Naším firemným sloganom je Inteligentné riešenia financií, ktorým sa snažíme o veľmi racionálny pohľad na stávajúcu alebo budúcu tvorbu vášho finančného portfólia. Komplexná alebo individuálna forma riešenia vašich potrieb želaní a cieľov akú Vám prevažná väčšina finančných inštitúcii a sprostredkovateľov neposkytne.

Vytváranie dlhodobých vzťahov je pre nás maximálne dôležité.

Slušnosť, korektnosť, čestnosť, úprimnosť, dôvera a nadštandardný servis sú pre nás samozrejmosťou.

Bývanie

Všetko o hypotékach a výdavkoch v domácnosti.

Poistenie

Životné, či neživotné poistenie? Ako ho vyberať?

Sporenie a investície

Drahé kovy, dlhopisy, umenie, alebo radšej ponožka?

Dôchodok

Viete o čom vlastne je I., II. a III. pilier?

Vzdelávacie kurzy

Viete aký je rozdiel medzi aktívom a pasívom?

Finančné konzultácie

Ako získať finančné prostriedky na dosiahnutie vašich cieľov?