Financie

Všetko, čo by ste mali vedieť o svojich peniazoch

Čo sú peniaze?

Čokoľvek všeobecne akceptované ako obeživo, slúžiace ako zákonné platidlo na platenie dlhov, taktiež prostriedok výmeny obchodovateľný proti všetkých ostatným tovarom a službám a v neposlednom rade, špecifický druh tovaru, ktorý sa na základe všeobecnej dohody a v súčastnosti najmä z rozhodnutia štátu príjma ako prostriedok ekonomickej výmeny.

Čomu sa venujeme

Bývanie

Všetko o hypotékach a výdavkoch v domácnosti.

Poistenie

Životné, či neživotné poistenie? Ako ho vyberať?

Sporenie a investície

Drahé kovy, dlhopisy, umenie, alebo radšej ponožka?

Dôchodok

Viete o čom vlastne je I., II. a III. pilier?

Vzdelávacie kurzy

Viete aký je rozdiel medzi aktívom a pasívom?

Finančné konzultácie

Ako získať finančné prostriedky na dosiahnutie vašich cieľov?